Cechy sztuki średniowiecza

Pobierz

Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. Było czasem dosyć szybkiego rozwoju technik malarskich, techniki głównie były przedstawiane na desce: tempery, następnie farby olejnych, a także freski.. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. spostrzeżeniami, które zostają zapisane na tablicy w postaci mapy mentalnej.Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. Michał Olszewski i Maria Zabłocka, Kraków 1997.. Architektura przybiera monumentalny wymiar, jest masywna i mroczna.Cechy charakterystyczne architektury romańskiej: grube mury, sklepienie kolebkowe (o kształcie walca, ciężkie, masywne) lub krzyżowe (dwie skrzyżowane kolebki, tworzące krzyż), prostota form, mało zdobień, w kościołach jedynie rzeźby bądź płaskorzeźby, budowle z zasady są obronne,Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995. prawidłowo sytuuje w czasie i w przestrzeni geograficznej poszczególne epoki, style, kierunki i tendencje w sztuce;Osiągnięcia kultury polskiej epoki średniowiecza: - Ukształtowanie się jednego języka ogólnonarodowego z języków plemiennych - Przezwyciężenie panowania łaciny w piśmiennictwie i literaturze - Rozwój szkolnictwa: szkoły klasztorne i katedralne, Akademia Krakowska - Kształcili się już nie tylko duchowni ale także przyszli rycerze a także synowie szlacheccy i synowie możnych mieszczan - Piękne zabytki architektury romańskiej i gotyckiej oraz dzieła z dziedziny rzeźby i .SZTUKA ŚREDNIOWIECZA W średniowieczu dominowały dwa style - romański (romanizm), który panował w sztuce krajów chrześcijańskiego Zachodu od XI do XIII w., oraz gotycki (gotyk), zapoczątkowany w połowie XII w., który był charakterystyczny dla sztuki zachodnioeuropejskiej do początków XVI w.Główne cechy literatury średniowiecznej..

Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1998.

Na końcu każdej części podręcznika znajdują się plansze z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi epok.. Uczniowie mają za zadanie w trakcie wyświetlanych.. Cechy sztuki romańskiej: budowle z kamienia, łuk półkolisty w konstrukcji sklepień, wykroju okien i otworów drzwiowych, częste stosowanie formy rotundy, deformowanie postaci przedstawianych na obrazach i w .Średniowiecze charakteryzują: uniwersalizm, teocentryzm, dwujęzyczność, anonimowość literatury.. Widoczny jest także rozwój malarstwa portretowego - zanikła praktycznie zupełnie popularna w antyku sztuka tworzenia aktów.. Płaskie wzory płynnych linii, bogatych jasnych barw wiążą się z żarliwym emocjonalizmem.. W całej Europie dominował Kościół, wszystkie państwa uznawały zwierzchnictwo papieża.Do najważniejszych cech sztuki średniowiecza należy zaliczyć: podział na sztuki wyzwolone (artes liberales), których nauka przygotowywała do studiów teologicznych, medycznych czy prawniczych, oraz niewyzwolone (takie do których potrzeba wysiłku fizycznego) - wśród nich zaliczano architekturę.Sztuka średniowieczna jest niesłychanie bogata.. Anonimowość - większość utworów nie była podpisywana, miało to na celu ukrycie się autora za dziełem, a przez te wyeksponowanie jego wartości dydaktycznych, moralnych czy teologicznych.Sztuka europejskiego średniowiecza, aż do schyłkowej fazy gotyku międzynarodowego jest sztuką symboli kierujących nasze myśli do świata obiektywnie istniejących wartości (dlatego trudno ją zrozumieć bez znajomości chrześcijańskiej ikonografii), a jej tematyka koncentruje się na relacji człowiek - Bóg.Późne średniowiecze w Europie odpowiadało epokom trecenta i wczesnego renesansu w sztuce włoskiej, chociaż w północnej Europie i Hiszpanii niemal do końca średniowiecza nadal dominował styl gotycki, który w XV wieku stawał się coraz bardziej wyrafinowany (styl flamboyant w architekturze).SZTUKA ŚREDNIOWIECZA..

wymienia cechy sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji; I.3.

Gdy mówimy o sztuce średniowiecza mamy na myśli przede wszystkim styl romański, ukształtowany w Europie zachodniej między X a XIII w. oraz powstały we Francji styl gotycki przypadający na XII-XV w.. Spotkamy w niej wiele nurtów.. Przy czym znów należy wspomnieć iż stosowanie tego typu cezur jest mocno orientacyjne.Średniowiecze, było epoką trwającą od V do XV wieku, rozpoczęło się wraz z upadkiem cesarstwa zachodnio-rzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.STYL GOTYCKI Cechy sztuki gotyckiej: cegła podstawowym materiałem budowlanym, wewnątrz budowli sklepienia krzyżowo-żebrowe, wachlarzowe, siateczkowe, gwieździste, kryształowe i palmowe, okna, portale i inne elementy zakończone ostrymi łukami (łuk łamany), wysokie, smukłe okna zdobione witrażami, rozwój architektury świeckiej, np.: ratusze, sukiennice,Uroczysta monumentalność łączy się z wibrującą duchowością, pozaziemska, wizyjna wartość z ostrym widzeniem rzeczywistości..

Michał Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987.Style sztuki średniowiecznej.

Nazwa pochodzi od Gotów, bo jako sztukę barbarzyńskich Gotów, nieco pogardliwie określili ją twórcy renesansowi.u schyłku średniowiecza kształcili się już nie tylko duchowni ale także przyszli rycerze a także synowie szlacheccy i synowie możnych mieszczan piękne zabytki architektury romańskiej i gotyckiej oraz dzieła z dziedziny rzeźby i malarstwa:D ) Ja napisałem: "Najważniejszymi cechami sztuki średniowiecznej była anonimowość autora dzieła i ideał ubóstwa i minimalizmu.. Ze względu na odmienność form wyrazu stały przed nią nieco inne zadania od tych, wyznaczonych dla literatury.. Średniowieczne malarstwo nie naśladowało świata, lecz przedstawiało treści umowne, dotyczące wiary.Te elementy, które upodabniały dzieła "sztuki romańskiej' do siebie, były związane przede wszystkim z ograniczeniami ówczesnej technologii.. Motywem powtarzającym się w pieśniach i obrazach, była postać Matki Boskiej" Mi to zaliczyła ;)Główne cechy literatury średniowiecznej: Anonimowość - większość utworów nie była podpisywana, miało to na celu ukrycie się autora za dziełem, a przez te wyeksponowanie jego wartości dydaktycznych, moralnych czy teologicznych.Plik Cechy sztuki średniowiecza.doc na koncie użytkownika Aleksander898 • folder średniowiecze • Data dodania: 19 lis 2011Charakterystyczne cechy literatury: 1) dwujęzyczność (XIII w..

rozumie konteksty kulturowe i uwarunkowania przemian w dziejach sztuki (w tym historyczne, religijne, filozoficzne); I.4.

Cechy sztuki romańskiej: - obronny styl budowli (grube mury, małe okna, Półkoliste łuki stosowane w portalach i slkepieniach), - w malarstwie przedstawiano tematy religijne (postacie ukazywano w sposób schematyczny i dekoracyjny bez światłocienia), - rzeźba związana byłą z architekturą (kamień, drewno, brąz)I.2.. LEKCJA PROJEKTUJĄCA.. - pierwsze pisma polskie), 2) dwoistość tematyki: kościelno- religijna i świecka, 3) anonimowość, 4) dydaktyczny charakter utworów, 5) formy literatury (żywoty świętych; apokryfy - utwory rozwijające sceny z życia Chrystusa i Matki Boskiej; pieśni religijne; kazania; modlitewniki; psałterze; epopeje; eposy; wiersze o różnorodnej tematyce; dialogi) Sztuka średniowiecza.Sztuka średniowiecza - V - XV wiek.. Uniwersalizm czyli jednolitość epoki polegał na tym, że państwa Europy były podporządkowane jednej władzy kościelnej i świeckiej.. slajdów oraz akompaniującej im muzyki napisać na kartce swoje odczucia, wrażenia, skojarzenia związane z prezentacją.. Grube mury, niewielkich rozmiarów okna, półkoliste łuki, masywne kolumny w budowlach pojawiały się, ponieważ to te rozwiązania na tamtejsze czasy gwarantowały trwałość konstrukcji.W rozwoju sztuki średniowiecznej wyróżniamy okresy: przedromański - do X w. romański - X-XI w. gotycki - poł. XIII w. do pocz. XVI w.. Do podstawowych należą styl romański i gotycki, wcześniej wyróżnia się także sztukę wczesnochrześcijańską, bizantyjską, karolińską (lub preromańską) i koptyjską..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt