Podaj wzory soli fosforan v sodu

Pobierz

Właściwości.. fosforan (V) cynku, siarczan (VI) wapnia, siarczek litu, fluorek wapnia, bromek sodu, chlorek żelaza (III), siarczan (IV) sodu, chlorek miedzi (I), węglan baru, siarczan (VI) amonu, azotan (V) miedzi (II), fosforan (V) potasu, jodek ołowiu (II) 2. Podaj nazwy soli o podanych wzorach.Podaj wzory soli: a) węglanu sodu Na2CO3 siarczanu (VI) glinu Al2 (SO4)3 azotanu (V) wapnia Ca (NO3)2 b) chlorku potasu KCl fosforanu (V) magnezu Mg3 (PO4)2 siarczku ołowiu (II) PbS c) siarczanu (IV) sodu Na2SO4 siarczanu (VI) żelaza (III) Al2 (SO4)3 chlorku glinu AlCl3 2.1. Podaj wzory sumaryczne soli: fosforan (V) cynku siarczan (Vl) wapnia siarczek litu chlorek żelaza (lll) siarczan (lV) sodu chlorek miedzi (l) węglan baru siarczan (Vl) amonu azotan (V) miedzi (ll) fosforan (V) potasu 2. Podaj nazwy soli: Fe2S3 NH4NO3 Cu2S FeCl2 AlCl3 Na2SO4 K2SO3 MgCO3 NaNO2 NaPO4 CrCl3 Zn(NO3)2 3. Podaj wartościowość metalu w solach: AlCl3 K2S Na2SO4Podać wzory następujących soli: siarczan sodu.. Pod wpływem wody rozpadają się na jony, z których są zbudowane, czyli na kationy metali i aniony reszty kwasowej.. a.MgSo3 b.FeCl3 c.Cu2s 3.Napisz reakcjię otrzymywania azotanu (v)sodu NaNO3 trzema metodami a.słownie b.cząteczkowo Reakcjie zobojętnienia zapisz równiez jonowo.. Oblicz masę cząsteczkową tych soli oraz zawartość procentową pierwiastków występujących w tych solach..

wzory i nazwy soli DRAFT.

chlorek sodu - NaCl, chlorek wapnia - CaCI 2, siarczek glinu - Al 2 S 3, węglan magnezu - MgCO 3, siarczan (VI) sodu - Na 2 SO 4, siarczan (IV) sodu - Na 2 SO 3, azotan (V) potasu - KNO 3, siarczan (VI) miedzi (II) - CuSO 4, węglan potasu - K 2 CO 3, fosforan (V) glinu - Al PO 4, fosforan (V) magnezu - Mg 3 (PO .1. Podaj wzory sumaryczne soli; a.węglan wapnia b.siarczek glinu c.fosforan (v)żelaza (II) d.siarczan (vI)sodu 2.Podaj nazwy soli zdysocjuj je.. Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22 .Rozpuszczalne w wodzie sole są elektrolitami, ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny.. Zawartość strony.. Odpowiedz 1 answer 0 about 11 years ago 1. siarczan (VI) żelaza (III) - Fe2 .. CaF2 krzemian potasu - K2SiO3 krzemian wapnia - CaSiO3 krzemian potasu - K2SiO3 fosforan (V) cyny (IV) - Sn3(PO4)4 fosforan (V) glinu - AlPO4 fosforan (III) sodu .. 78% Kwasy i sole - wzory chemiczne i nazwy; 79% Substancje chemiczne i ich przemiany;SOLE Podaj :-wzory sumaryczne-nazywySOLI NA SOLE CA SOLE Al ---> POWSTAŁYCH Z KWASÓ HNO3, H2CO3, H3PO4.. KCL 2. węglan wapnia 3.. Proces ten, jak pamiętamy, nazywa się dysocjacją elektrolityczną.. Podaj wzory soli:fosforan(V) sodu, diwodorofosforan(V)sodu, wodorofosforan (V) sodu,uporządkuj te sole według rozpuszczalności ich w wodzieFosforan sodu (nazwa Stocka: fosforan(V) sodu), Na 3 PO 4 - nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu fosforowego..

BaSO3 4. fosforan (V) miedzi (II) 5.

Białe kryształy dobrze rozpuszczalne w wodzie.. Wskaż pary tlenków reagujących ze sobą i ułóż odpowiednie równania reakcji: a) MgO i CO2 b) CaO i BaO c) CuO i SO3 d) ZnO i CO e) K2O i SO2 4. .. 1.Napisz wzory następujących soli: fosforan(V) cynku siarczan (VI .Zadanie: fosforan v cynku siarczan vi wapnia siarczek litu Rozwiązanie: fosforan v cynku znpo4 siarczan vi wapniacaso4 siarczek litulis fluorek wapniacaf2 bromek .. nie miałam) bromek sodu NaBr chlorek żelaza (III) FeCl siarczan(IV) .. Roztwór wodny ma odczyn silnie zasadowy, np. pH jego roztworu 1% wynosi 11,9.Podaj wzory sumaryczne następujących soli na podstawie ich nazwy: fosforan(V) potasu azotan (III) sodu siarczek miedzi (II) węglan magnezu siarczan (IV) sodu Narysuj wzór strukturalny soli fosforan(V) sodu.. Strona główna Fizyka szkoła średnia Fizyka kl. 7, 8 Chemia Matematyka Historia Język polski .. fosforan magnezu ""5) węglan cynku" "6) chlorek glinu" "7) siarczek srebra" "8) azotan żelaza(II)" "9) azotan żelaza(III)"Podaj wzory sumaryczne następujących soli na podstawie ich nazwy: fosforan(V) potasu azotan (III) sodu siarczek miedzi (II) węglan magnezu siarczan (IV) soduZapisz wzór soli: Azotan V magnezu, Fosforan V sodu, Siarczek Żelaza III, Azotan V żelaza III, Fosforan V chromu III, Chlorek Wapnia ,Siarczek IV glinPodaj wzory sumaryczne soli : Fosforan (V) Cynku Chlorek Żelaza (III) Siarczek Litu Chlorek Miedzi Węglan Baru Azotan (V) Miedzi Fosforan (V) Potasu Kto da najwięcej odp.dostanie 10 pktPodaj wzory sumaryczne następujących soli na podstawie ich nazwy: fosforan(V) potasu azotan (III) sodu siarczek miedzi (II) węglan magnezu siarczan (IV) soduPrzydatność 60% Wzory siła F=ma (N) ciężar ciała F=mg (N) gęstość d=m/V (km/m3) ciśnienie p=F/S (Pa) ciśnienie hydrostatyczne ph=dgh (Pa) siła wyporu F=dVg (N) praca W=Fs (J) moc P=W/t (W) droga w ruchu jednostajnym s=Vśr*t pęd p=mV (kg*m/s) zmiana energii wewnętrznej U=W+Q (J) ładunek q=It (C) napięcie elektryczne R=U/I praca prądu elektrycznego W=UIT (J) moc elektryczna.podaj wzory soli..

BARDZO DZIĘKUJE!Sole - nazwy i wzory - Połącz w pary.

Przedstaw po 2 sposoby otrzymywania .Podaj wzór azotanu(V) sodu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt