Napisz wzór siarczku sodu

Pobierz

Odpowiedz.. 2011-01-10 17:21:56; Podaj wzór sumaryczny soli i wzór kwasu z soli dla siarczek glinu 2011-05-31 15:43:54Napisz wzór sumaryczny i strukturalny następujących soli: a) siarczek sodu b)bromek żelaza II c) węglan potasu 2009-03-18 19:20:48 Napisz wzory następujących soli: fosforan(5) cynku, siarczan(6) wapnia , siarczek litu , fluorek wapnia , bromek sodu, chlorek żelaza(3), siarczan(4) sodu, chlorek miedzi(1), węglan baru, siarczan(6) amonu, azotan(5) miedzi(2), fosforan(5) potasu , jodek 2011-05-19 20:15:12Napisz wzory sumaryczne soli : fosforan(V) sodu - Na3PO4 .. Pisanie wzoru strukturalnego na podstawie wartościowości.. poleca 74 % 2870 głosów.. siarczek sodu -Na2S.. Odpowiedz.. Reakcja siarki z tlenem wymaga ogrzania siarki w celu zapoczątkowania procesu.. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny fosforanu (V) litu.. Chlorek potasu; Bromek magnezu; Jodek wapnia; Siarczek sodu; Siarczek żelaza(III) Tlenek azotu(V) Tlenek sodu; Tlenek siarki (IV) Chlorek chromu(III) Zadanie 2 Napisz wzór sumaryczny i strukturalny.. Zapis trzy minus zamienia się w rzymską liczbę trzy.. 1.wapń + tlen Tlenek.. +0 pkt.. Zapis u dołu ekranu znika, a w centralnej części ponownie pojawia się projektowany wzór soli.Kwasy H2SO4 - Kwas siarkowy (VI) H2SO3 - Kwas siarkowy (IV) HNO3 - Kwas azotowy (V) HNO2 - Kwas azotowy (III) H3PO4 - Kwas fosforowy (V) HClO - Kwas chlorowy (I) HClO2 - Kwas chlorowy (III) HClO3 - Kwas chlorowy (V) HClO4 - Kwas chlorowy (VII) HCl(aq) - Kwas chlorowodorowy HBr(aq) - Kwas bromowodorowy HF(aq) - Kwas fluorowodorowy H2S(aq) - Kwas siarkowodorowy Sole NaCl - chlorek sodu CuS ./ Wzory..

Podaj wzór tego siarczku.

Zapisz cząsteczkowo równania reakcji.. Zad.18.A) z wodorosiarczanu IV wapnia Ca (HSO3) otrzymać siarczan IV wapnia CaSO3 b) z wodorotlenku sodu NaOH otrzymać wodorotlenek glinu Al (OH)3 c) z fosforanu V sodu otrzymać fosforan V wapnia.. tlenek sodu, siarczek żelaza(III), tlenek węgla(IV)Reakcja sodu z wodą zachodzi natychmiast po wprowadzeniu metalu do wody.. Część H3 odsuwa się w lewo i znika, a przy reszcie kwasowej pojawia się informacja o ładunku jonowym 3 minus.. Zadanie jest zamknięte.Język polski.. Obydwie opisane przemiany są egzotermiczne.. Pisanie wzoru sumarycznego na podstawie wartościowości.. Wzór sumaryczny i strukturalny.. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny siarczanu (IV) magnezu.. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Sn(NO3)2 - azotan(V) cyny(II) CaCO3 - węglan wapnia.. +0 pkt.. PbSO4- siarczan (VI) ołowiu (II) CuCO3- węglan miedzi (II) AgCl-chlorek srebra (I) FePO4-> Fe 3+ + PO4 3-.. (0-1) Napisz, jaka dodatkowa informacja o budowie cząsteczki opisanego związku byłaby niezbędna do jednoznacznego ustalenia jego wzoru półstrukturalnego (grupowego).Wzór chwilowo zanika, a poniżej pojawia się wzór kwasu H3PO4.. W cząsteczce kwasu askorbinowego (witaminy C) występują dwa enolowe atomy węgla, czyli atomy węgla o hybrydyzacji sp 2 z przyłączonymi grupami hydroksylowymi..

W wyniku prażenia 24g siarczku pewnego jednowartościowego metalu w tlenie otrzymano metal i tlenek siarki (IV).

2010-11-16 20:02:53; Napisz wzór sumaryczny i strukturalny następujących soli: a) siarczek sodu b)bromek żelaza II c) węglan potasu 2009-03-18 19:20:48; Jaki jest wzór węglanu żelaza (III) ?. I szumią lasy, pomieszkania bogów; Po drugiej stronie, na pagórku wbity.. Cząsteczka tego związku zawiera ponadto dwa asymetryczne atomy węgla - o .1.Zapisz wzór:-chlorku sodu-bromku żelaza(III)-siarczku wapnia-tlenku siarki(VI) 2.Ustal i zapisz nazwy zwiazków:-KBr-HgO-ZnCI2-BaBr2-CrCI2 3.Napisz wzór sumaryczny i struktualny zwiazków:-tlenek żelaza(III)-tlenek wapniaSporządzono wodny roztwór siarczku sodu Na 2 S oraz wodny roztwór chlorku amonu NH 4 Cl.. Niemen rozdziela Litwinów od wrogów: Po jednej stronie błyszczą świątyń szczyty.. Wzory chemiczne.. Treść .. (VI) - SO3 tlenek sodu - Na2O tlenek chromu (III) - Cr2O3 tlenek rubidu - Rb2O tlenek baru .Ustal wzór sumaryczny tego węglowodoru.. Pb(NO3)2 - azotan(V) ołowiu(II)Zadanie 1 Napisz wzór strukturalny.. Określ odczyn każdego z otrzymanych roztworów.. magnez +A------>tlenek magnezu +B | wodór +C-->B +miedż | siarczek miedzi.. o wiązaniach.. Zgłoś nadużycie.. Matematyka porady i dyskusje, miliony postów, setki tysięcy tematów, dziesiątki naukowców.. Zad.3 Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej f (x)= - (x+3)²+1 , XϵR.Mając do dyspozycji następujące substancje chemiczne: sód, tlenek żelaza(III), woda, kwas solny, kwas siarkowodorowy otrzymaj: A. wodorotlenek żelaza(III) B. siarczek żelaza(III)..

Autor: andreas70 Dodano: 22.12.2010 (10:54) Napisz wzory strukturalne siarczku sodu ,chlorku żelaza (II).tlenku żelaza (III),wodorku glinu.

Napisz wzory sumaryczne dla związków siarki (II)z pierwiastkami ;ołowiem (II) i ołowiem (IV),żelazem (III),miedzią (I,glinem (III i węglem (IV).Wymień różnicę miedzy substancją czystą i .Napisz wzory sumaryczne i strukturalne: a) siarczek sodu b) chlorek magnezu c) siarczan (IV) żelaza (III) d) siarczan (VI) miedzi (II) e) fosforan (V) wapnia f) azotan (V) glinu g) węglan wapnia Napisz reakcję otrzymywania: a) kwasu solnego b) zasady sodowej c) siarczanu (IV) potasu d) chlorku sodu Jak ktoś jest chętny to niech to zrobi: Napisz na jaki kolor barwią sie wskaźniki .1.Napisz wzór sumaryczny i strukturalny siarczanu (VI) sodu.. Poprawnie zapisz informacje zawarte w reakcji.. Prosiłbym o dokładne obliczenia.. Objętośc otrzymanego gazu jest 3 razy większa od objętości uzyskanej w wyniku działania kwasu solnego na 6,3g siarczanu (IV) sodu.. +0 pkt.Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) wszystkich związków spełniających warunki podane w informacji do zadania.. …………………………………………………………………………………………………Napisz wzory sumaryczne i strukturalne: A) tlenek azotu V b) chlorek magnezu II c) siarczek ołowiu II d) tlenek chloru I .. - N2O5 wzór sumaryczny chlorek magnezu II- FeCl2 wzór sumaryczny siarczek ołowiu II- PbS wzór sumaryczny tlenek chloru I - Cl2O wzór sumaryczny wzory strukturalne znajdziesz na wikipedii :) ..

Odpowiedź uzasadnij - napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji powodujących taki odczyn roztworu.Jaki jest wzór sumaryczny do TLENKU ŻELAZA (III) ?

a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie procesu, który ma niższą energi ę aktywacji.Napisz prawidłowo równanie reakcji chemicznej.. FeSO4-> Fe 2+ + SO4 2-. rosariomividaa3 i 118 innych użytkowników uznało tę odpowiedź za pomocną.Siarczek sodu otrzymuje się poprzez redukcję stopionego siarczanu sodu węglem lub wodorem: Na 2 SO 4 + 4C → Na 2 S + 4CO↑ Na 2 SO 4 + 4H 2 → Na 2 S + 4H 2 O PrzypisyTreść zadania.. Napisz równania cząsteczkowe i jonowe wszystkich znanych ci sposobów otrzymywania soli: a) siarczanu (VI) magnezu, chlorku lituNapisz równania reakcji chemicznych nastęujących przemian: a) Powstania siarczku sodu (Na2S) z sodu i siarki b) spalania siarki w tlenie spalania prowadzące do powstania tlenku siarki (IV) c) łączenia się wodoru z węglem (produktem reakcj14) Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenków: 21) Napisz równania reakcji otrzymywania siarczanu (vi) sodu następującymi metodami: a) kwas+ 6) posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) pierwiastków: h, o, n, Cl, s. 13) rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego.. Tlenek potasu; Tlenek żelaza(II) Siarczek ołowiu(IV) Chlorek sodu; Tlenek azotu(III)siarczan VI miedzi II + wodorotlenek sodu → wodorotlenek miedzi(II) + siarczan(VI) sodu Powyższa reakcja zachodzi pomiędzy jonami, można więc opisać ją następującym pełnym równaniem jonowym:Napisz wzory sumaryczne następujących związków chemicznych: a siarczku srebra I , tlenku manga.. Matematyka.pl..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt