Testy egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego

Pobierz

Sztorm Testy z wiedzy motorowodnej.. Tak czy inaczej - poniżej znajdziesz wiele testów z różnych dziedzin.. ; UWAGA 1: Od kandydatów tych nie wymaga się ukończenia stosownego szkolenia motorowodnego z zakresu programowego na patent sternika motorowodnego (szkolenie to .. W systemie dostępne są 2 tryby.. Pytania Odpowiedzi 1.. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej, Dziennik Ustaw Nr 5 pozycja 43 2.. Jesteś motorowodniakiem a może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę na wodzie?. Są to pytania zamknięte, a sam test jest testem jednokrotnego wyboru.. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.. śródlądow j, Dziennik Ustaw Nr 5 pozycja 43 2.PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna Lp.. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w kursie.Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu na Patent Żeglarza Jachtowego lub Sternika Motorowodnego?. Pozostałe pytania z nawigacji to np. do czego służy echosonda, jaki kurs (rzeczywisty lub inne) podaje GPS.Opis: Kurs hybrydowy.. Po zalogowaniu otrzymają Państwo dostęp do wszystkich pytań.. A może egzamin masz już za sobą, a chcesz podszkolić się z wiedzy teoretycznej?. Tryb nauki, gdzie po wybraniu odpowiedzi system pokaże od razu poprawną odpowiedź, oraz tryb testu, gdzie po zakończeniu testu otrzymacie jego wynik.May 5, 2021kserokopia patentu motorowodnego w przypadku egzaminu na licencję dowód wpłaty za patent/licencję ( bezpośrednio do PZMiNW w wysokości 50 zl lub 25 zl ) Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokoœci 25zł..

odbył się na organizowany przez PIRKFiS Kurs na patent sternika motorowodnego.

A może egzamin masz już za sobą, a chcesz podszkolić się z wiedzy teoretycznej?. Piątek - 24.06.2022.. Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.. Maksymalna ilość błędów, jaką można popełnić, to 10 (powyżej tej ilości test jest niezaliczony).Próbne testy na patent sternika motorowodnego Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, aby pozytywnie zdać egzamin na sternika motorowodnego, należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 65 spośród 75 pytań testowych.. Cena kursu zawiera VAT 23% (wystawiamy faktury VAT).. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej, Dziennik Ustaw Nr 5 pozycja 43 2.. Jakie przepisy prawne regulują ruch na śródlądowych drogach wodnych?. TESTY TESTY ŻEGLARZ JACHTOWY TESTY TESTY STERNIK MOTOROWODNYKomisja przeprowadzająca egzamin na patent sternika motorowodnego przygotowuje w formie pisemnej test 75 pytań, jednokrotnego wyboru.. Szkolenie 600 zł/os.. Każdy zdający otrzymuje przed egzaminem materiały testowe oraz kartę, na której należy umieścić odpowiedzi.BAZA PYTAŃ STERNIK MOTOROWODNY 1 Jeden krótki dźwięk • nadany przez statek oznacza A zmieniam mój kurs w lewo B zmieniam mój kurs w prawo C uwaga 2 Trzy krótkie dźwięki ••• nadane przez statek oznaczają: A nie mogę manewrować B moje maszyny pracują wstecz C uwaga 3 Jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu na A 14 latmaksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 90 minut..

Wymagania egzaminacyjne: Ukończyła 18. rok życia.

Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym .Test składa się z 75 pytań.. Czas trwania egzaminu to 90 minut.. Gdzie są wykazane śródlądowe drogi wodneTesty motorowodne onnline - Motorowodny Sternik Morski.. Jakie przepisy prawne regulują ruch na śródlądowych drogach wodnych?. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.Warunkiem przystąpienia do egzaminu na patent sternika motorowodnego jest: ukończony 14 rok życia (osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych), zgłoszenie się na egzamin do organizatora najpóźniej na dobę przed rozpoczęciem egzaminu, wniesienie opłaty na wskazane konto klubu.Test nr 5. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego, jest uprawniona do: Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych.. Na rozwiązanie testu egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ STERNIKA MOTOROWODNEGO MOTOROWODNIAK.COM PRZEPISY 1. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do: x prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenia jachtów motorowych o długości całkowitej do 12 m po wodachTesty online żeglarz jachtowy, patent sternika motorowodnego TESTY STERNIK MOTOROWODNY MENU Tryb nauki - wybierz przedmiot, ilość pytań i rozpocznij test..

Egzamin 250 zł/os., wydanie patentu 50 zł/os.

Pytania Odpowiedzi 1.. Powodzenia!. Sprawuje on również nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego (stały dyżur na sali egzaminacyjnej pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji).W dniach 14-15.06.2022r.. Wymagania egzaminacyjne: Ukończony 18 rok życia.Egzamin teoretyczny na patent sternika motorowodnego Egzamin składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.. -Zajęcia teoretyczne (on-line) prowadzone przez wykładowcę na platformie MS Teams w godzinach 16:30-21:00.patentsternika.com.plWYMAGANIA.. Gdzie są wykazane śródlądowe drogi wodne na których obowiązują przepisy żeglugowe?Testy Online Żeglarz Jachtowy, Sternik Motorowodny, Patent Sternika Rejestracja W trybie demonstracyjnym ilość dostępnych pytań ograniczona jest do 150.. Wybierz stopień ŻEGLARZ JACHTOWY STERNIK MOTOROWODNY JACHTOWY STERNIK MORSKIInformacja o cenach szkoleń i egzaminów.. (cena zawiera materiały w wersji elektronicznej do pobrania po opłaceniu rezerwacji) (cena nie zawiera opłaty za egzamin) Termin szkolenia.. Tak czy inaczej - poniżej znajdziesz wiele testów z różnych dziedzin.PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna Lp..

Zestawy egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego przygotowuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

24-25 czerwca.. Tryb symulacji testu - test trwa 90 minut, podczas których należy odpowiedzieć na 75 pytań.. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku Jakie przepisy prawne regulują ruch na śródlądowych drogach wodnych?. (test pisemny 75 pytań w 90 min) oraz umiejętności praktyczne manewrowania łodzią motorową.. 4.PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna Lp.. Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu na Patent Sternika Motorowodnego?. Pytania Odpowiedzi 1.. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi to 90 minut.PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna Lp.. W kwestii złośliwych pytań to są na nowym egzaminie pytania z nawigacji, np. do czego służy log burtowy (pomiaru prędkości ręcznego, mechanicznego, elektrycznego), co to jest pelengator.. Gdzie są wykazane śródlądowe drogi wodne na których obowiązują przepisy żeglugowe?Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych.. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.. Kandydatom ubiegającym się o nadanie patentu sternika motorowodnego stawiane są następujące wymagania: ukończony 14. rok życia,; zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności (na patent sternika motorowodnego).. o żegludze śródlądowej, Dziennik Ustaw Nr 5 pozycja 43 2.. (młodzież do 26 roku życia ucząca się - 50% zniżki).. Jakie przepisy prawne regulują ruch na Ustawa z dnia 21 g udnia 2000 roku o żegludze śródlądowych drogach wodnych?. Pytania Odpowiedzi 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt