Uzupełnij zdania wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie dont you know it

Pobierz

W każdą lukę można wpisać max.4 wyrazy.. Geheimnisse * können * mit * teilen * - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Książki Q&A Premium Sklep.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.May 17, 20214 Uzupełnij zdania 1-4.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Pytania .. Załącznik poniżej.. Określ ich formy fleksyjne.. Geheimnisse * können .Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. 1.The roller .Uzupełnij zdania odpowiednimi formami podanych rzeczowników 2017-02-16 18:53:30; Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast, jeżeli jest to konieczne, dodać inne wyrazy.. Nie należy zmieniać kolejności wyrazów podanych w nawiasie.. Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu present simple.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Szkoła - zapytaj eksperta (1537) Szkoła - zapytaj eksperta (1537) Wszystkie (1537) Język angielski (815) Język .. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki 2012-05-13 20:45:29; Język niemiecki pomóżcie polecenie ,, Uzupełnij zdania..

4.Uzupełnij zdania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 200-250słów (będzie dokładnie sprawdzane) 1.Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.. 3 Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. W każdą lukę wpisz maksymalnie trzy wyrazy.. 0 ocen | na tak 0% 0 0Oct 18, 2020Uzupełnij zdania, wykorzystując wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie.. Poziom: Beginner.. Jakie inne pieśni pełniły podobną rolę do czasu Mazurka Dąbrowskiego?Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejno - Pytania i odpowiedzi - Język francuski .. Logowanie.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów.. Logowanie.. 2013-11-18 16:13:02; Uzupełnij treść zaproszenia.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przyroda klasa 6: Uzupełnij zdania, wykorzystując poniższe słowa w odpowiedniej formie gramatycznej.. Yesterday I (go / cinema) and watched a brilliant comedy.Yesterday I _____ and .uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will be going to lub czasu present continuous Z podanego tekstu wypisz czasowniki w formach osobowych.Określ ich aspekt,podaj ich bezokoliczniki,a następnie utwórz formy czasu przeszłego oraz przyszłęgo(prostego lub złożonego) — Nazwa jego…Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie..

Uzupełnij zdania wykorzystując podane wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie.

Test rozwiązano 12678 razy.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba .uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will lub be going to lub czasu present continuous jesli to konieczne podaj inne wyrazy Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uzupełnij zdania wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów natomiast Jeśli to konieczne Dodaj inne wyrazy w każdą lukę wpisz maksymalnie trzy wyrazy 1.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów.. rolę hymnu Polski.. Język Niemiecki.. Przykładowo podkreśliłem, żeby wiadomo było o co chodzi.. Trzeba natomiast jeśli jest to konieczne dodać inne wyrazy.. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz.''. Present simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. 3 Who was the message (send) ?Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij zdania, wykorzystując w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Czy mógłby mi ułożyć zdania i pytania z rozsypanych wyrazów?.

Ułóż zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.

Język niemiecki - liceum.. 2011-11-08 16:57:58; Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. Zastanów się jakie walory ideowe i artystyczne zadecydowały o tym, że Bogurodzica pełniła aż do XVIw.. 2010-10-26 15:22:29; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach .Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie Present simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. Rejestracja.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie sześć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.. Język francuski - szkoła podstawowa.. Uzupełnij zdania słowami: finish line, competitiors, ride, race.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodaé inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij zdania , wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie : 1)Is that ( twojego brata ) .bike ?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt