Bryły obrotowe prezentacja powerpoint

Pobierz

3.BRYŁY OBROTOWE Walec - bryła obrotowa powstała w wyniku obrotu prostok ąta dokoła prostej zawieraj ącej jeden z jego boków r - promie ń podstawy walca h - wysoko ść walca l - tworz ąca walca l =h h l r Przekrój osiowy walca - prostok ąt o bokach h i 2r h 2rBryły obrotowe Przykłady w świecie walec, stozek, kula Walec Wzory i informacje Walec obrotowy (walec) jest bryłąa obrotowaą powstałąa przez obrót prostokaąta wokół prostej zawierającej jeden bok (osś walca).. Like Share Report 357 Views .. Bryły obrotowe to bryły powstałe w wyniku obrotu pewnej figury płaskiejwokół prostej zwanej osią obrotu.. Wykonanie: Oliwia Murlak.. prawda/fałsz Prawda.. Twinkl Polska Klasy I-III Edukacja matematyczna Geometria.Szanowni użytkownicy!. 3 must-have story elements .Bryły-pola powierzchni i objętości.. Przekrój osiowy walca 08:48.. Co otrzymasz?. Dzięki tej krótkiej prezentacji uczniowie uporządkują swoją wiedzę na temat właściwości figur geometrycznych.. Figurą obrotową nazywamy figurę otrzymaną przez pełny obrót figury płaskiej wokół prostej zawartej w tej samej płaszczyźnie.. Objętość walca 09:45.. Prezentacja multimedialna, która może zostać wykorzystana na lekcjach matematyki w gimnazjum, podczas wprowadzania pojęcia walca, stożka, kuli, przekroju tych brył obrotowych lub na lekcjach utrwalających.. Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał.Bryły obrotowe - walec..

Bryły obrotowe.

Film był zadaniem domowym na lekcję matematyki dla ucznia (który dziś chce pozostać anonimowy.Bryły obrotowe 08:31.. Została wykonana na bazie .. Graniastosłup- to wielościan, który ma dwie przystające podstawy w kształcie dowolnego wielokąta leżące w płaszczyznach równoległych.. Prezentacja składa się ze zdjęć przedmiotów z życia codziennego, które mają kształt danych brył geometrycznych.. Aplikacje dostępne w.. 3 must-have story .KONIEC Bryły obrotowe $1.25 Jakub Haniewicz Wyjaśnienia znaków Bryła obrotowa to figura przestrzenna,która powstaje, kiedy figurę geometryczną obracamy wokół własnej osi.. Free .Prezentacja PowerPoint ze zdjęciami.. 4) Oblicz pole powierzchni bocznej i obj ęto ść walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długo ści 5 wokół boku.. A jak obrócisz prostokątem wzdłuż boku?. Wyjaśnia powstawanie, wzory na objętość oraz pole powierzchni tych brył.. Definicja bryły obrotowej.. krawędzi Liczba wierzchołków czworościan 4 trójkąty 6 4 sześcian 6 kwadratów 12 8 ośmiościan 8 trójkątów 12 6 dwunastościan 12 pięciokątów 30 20 dwudziestościan 20 trójkątów 30 12 .. programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Elementy wielościanów foremnych Wielokąty foremne Prezentacja .Spróbuj obrócić trójkątem prostokątnym wzdłuż przyprostokątnej… Co powstanie?. Bryła obrotowa - to bryła geometryczna ograniczona powierzchnią powstałą w wyniku obrotu figury płaskiej dookoła prostej (nazywanej osią obrotu)..

Definicja bryły obrotowej.

Regulamin Deklaracja dostępności Polityka prywatności O projekcie Standardy techniczne Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz Program .pole powierzchni całkowitej i obj ęto ść bryły powstałej w wyniku tego obrotu.. Ile wynosi .BRYŁY OBROTOWE.. Bryły w 3D.. Prezentacja PowerPoint Bryły geometryczne.. Bryły Obrotowe.. Start Tworząca walca Walec jest to bryła, która powstaje przez obrót prostokąta wokół osi zawierającej jeden z jego boków.. Bryły obrotowe Bryly obrotowe otrzymujemy w wyniku obrotu figurŹródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.. Czym jest powierzchnia bo.Rewelacyjny film przygotowany przez ucznia Gimnazjum w Żydowie.. Zakończenie.. 4.5 (2 reviews) Klasy I-III Edukacja matematyczna Geometria.. 5) Prostok ąt o wymiarach 5 cm x 12 cm obraca si ę raz dookoła dłu ższego boku, drugi raz dookoła krótszego boku.Plik Bryly przestrzenne.ppt na koncie użytkownika Pallea • folder Prezentacje - matematyka • Data dodania: 7 kwi 2012Interaktywna prezentacja PowerPoint stanowiąca idealne uzupełnienie zajęć z zakresu brył geometrycznych..

Została wykonana na bazie ...Bryły obrotowe.

Wszystkie krawędzie boczne graniastosłupa są równej długości i równoległe do .WALEC.. More from Anna Wołoszyn.. Twierdzenie Talesa i jego zastosowanie w zadaniach.. Wyjaśnia powstawanie, wzory na objętość oraz pole powierzchni tych brył.. Bryły obrotowe.. Dzięki niej uczniowie zaczną dostrzegać bryły geometryczne w otaczającym ich świecie.. Przekroje Opracowała: Magdalena Pęska Publiczne Gimnazjum Samorządowe W Kazimierzy Wielkiej.. Walec i stożek przypominają graniastosłup i ostrosłup, które mają w podstawie koło.Wielkościami charakteryzującymi: - walec są: promień podstawy (r) i wysokość (H), Szcześcian.. Anna Wołoszyn .. Bryły wokół nas Anna Wołoszyn.. PREZENTACJABRYŁY OBROTOWE ~ WALEC ~ STOŻEK ~ KULA WYKONAŁA: mgr Katarzyna Kostrowska.. Jedz smacznie, żyj zdrowo czym jest zdrowe jedzenie Anna Wołoszyn.. Slideshow by cody-maldonadoBryły obrotowe Walec Kula Stożek Pokaz programu PowerPoint XP Matematyka z plusem.. Odcinek BD nazywamy tworzącą- l Odcinek AB jest promieniem podstawy- r Koło o środku A jest podstawą dolną Koło o środku C jest podstawą górną Odcinek AC jest wysokością walca- h WALEC C D A B.Bryły Obrotowe PowerPoint Presentation.. Twierdzenia o kątach środkowych i wpisanych Anna Wołoszyn..

Prosta ta nazywa się osią obrotu figury obrotowej.

W jednakowe walce wpisane są graniastosłupy prawidłowe o coraz większej .Bryły obrotowe.. Jej działanie jest podobne do tworzenia rozmaitych kształtów obrotowych na kole garncarskim.Prezentacja multimedialna, która może zostać wykorzystana na lekcjach matematyki w gimnazjum, podczas wprowadzania pojęcia walca, stożka, kuli, przekroju tych brył obrotowych lub na lekcjach utrwalających.. Z tego filmu dowiesz się: jak powstaje bryła obrotowa, co to jest oś bryły obrotowej,Bryły obrotowe.. Bryły Obrotowe 1 / 34.. Została wykonana na bazie podręcznika "Matematyka z .Bryly obrotowe- zadania 0 Share.. Info Przygotowanie Udostępnianie Do pobrania.. Podstawowe bryły obrotowe to : - kula - walec - stożek w matematyce istnieją inne bryły obrotowe na przykład:Walec Alicja Kotwica :) prezentacja na temat bryl obrotowych Wzor ogolny na: - objetosc: V=πr2*H - pole powierzchni: Pc=2πr*H Walec w zyciu codziennym: Walec powstaje poprzez obrot prostokata wzdluz jego osi obrotu.. Definicje.. Pole powierzchni walca 09:57..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt