Przykłady praktycznego wykorzystania rozszerzalności ciał stałych cieczy i gazów

Pobierz

W zimie przy bardzo niskich temperaturach można zauważyć, że między kolejnymi szynami znajdują się szerokie odstępy.. Poda przykłady rozszerzalności temperaturowej substancji z życia codziennego.. W zimie przy bardzo niskich temperaturach można zauważyć, że między kolejnymi szynami znajdują się szerokie odstępy.. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na termometr cieczowy.. 2009 .Budowa cząsteczek ciał stałych, cieczy, gazów 2010-06-29 16:42:47; Wyjaśnij na podstawie budowy cząsteczkowej gazów, cieczy i ciał stałych zjawisko rozszerzalnosci temperaturowej.. 2009-04-22 18:51:53; Podaj przykłady zabezpieczeń przed zjawiskiem rozszerzalności temperaturowej ciał stałych daje NAJ 2011-09-19 21:45:46podaj przyklady wody jako rozpuszczalnika ciał stałych, cieczy i gazów 2008-10-19 20:56:59; przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów 2010-09-22 17:48:30; Podaj przykłady zabezpieczeń przed zjawiskiem rozszerzalności temperaturowej ciał stałych: 2010-09-23 18:07:13; Czy podasz mi przykłady występowania .Rozszerzalność cieczy i ciał stałych jest różna i zależy od rodzaju substancji.. Środki dydaktyczne: zgodnie z instrukcją do .Rozszerzalność cieplna ciał stałych 1 Zagadnienia powiązane Rozszerzalność liniowa, rozszerzalność objętościowa cieczy, pojemność cieplna, odkształcenia sieci krystalicznej, rozstaw położeń równowagi, parametr Grüneisena..

Wymieni przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska rozszerzalności temperaturowej.

Natomiast w lecie przy wysokich temperaturach odstępy są niemal niewidoczne.. Połączenia szyn kolejowych.. 2.Mar 5, 2022Budując drogę z betonową nawierzchnią zostawia się szczeliny, aby beton miał miejsce na rozszerzenie się w upalne dni.. Takim przykładem są tory kolejowe, które mają specjalne przerwy dylatacyjne między szynami.Podaj po jednym przykładzie praktycznego wykorzystania zjawiska rozszerzalności temperaturowej: a) gazów b) ci… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie..

Przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych: 1.

Jest to chyba najbardziej znany przykład praktycznego wykorzystania tego zjawiska.. Najczęściej stosowanymi w nich gazami są :wodór, hel, powietrze.Temat: adanie zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał stałych , cieczy i gazów.. Cele szczegółowe: uczeń podaje przykłady wykorzystania rozszerzalności temperaturowej różnych substancji.. Zastosowania rozszerzalności temperaturowej cieczy w życiu codziennymprzyrząd, w którego budowie wykorzystano zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych 2009-02-16 18:42:26; Podaj przykłady zabezpieczeń przed zjawiskiem rozszerzalności temperaturowej ciał stałych: 2010-09-23 18:07:13; Jakie są pozytywne i negatywne skutki rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów?. Przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych: 1.. W porównaniu z ciałami stałymi gazy rozszerzają się ponad 1000 razy więcej.. Zjawisko rozszerzalności temperaturowej gazów wykorzystuje się do produkcji termometrów gazowych.. Szkodliwe skutki tych zjawisk Ciała stałe: Ciała stałe również podlegają temu zjawisku, a lekceważenie go może mieć bardzo przykre konsekwencje, włącznie z utratą życia..

WyposażenieWyjaśni zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów.

Omówi wyjątkową rozszerzalność cieplną wody.. Przykład 6Większość gazów, niezależnie od ich rodzaju, rozszerza się tak samo.. Wszystkie ciecze zwiększają swoją objętość podczas ogrzewania.. Natomiast w lecie przy wysokich temperaturach odstępy są niemal niewidoczne.. Zjawisko rozszerzalności cieplnej zachodzi w nich w większym stopniu, niż w ciałach stałych.. Połączenia szyn kolejowych.. Czas trwania: 45 minut Strategia asocjacyjnarozszerzalności cieplnej ciał stałych, cieczy i gazów, opisuje wyniki obserwacji i wyciąga wnioski • Rna podstawie obserwacji i wyników doświadczeń opisuje zmiany objętości ciał stałych, cieczy i gazów pod wpływem Uczeń: • • wskazuje inne niż poznane na lekcji przykłady z życia codziennego, w których wykonywaniu pracyprzykłady wykorzystania właściwości ciał stałych w życiu codziennym (C) wyjaśnia, na czym polega zjawisko rozszerzalności cieplnej (B); podaje przykłady występowania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych i cieczy (C) oraz gazów (D) klasyfikuje ciała stałe ze względu na właściwości (B); wyjaśnia, na czym polega .zjawisko rozszerzalności cieplnej •podaje przykłady występowania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych i cieczy oraz gazów wymienia czynniki wpływające na szybkość parowania •formułuje wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń •przyporządkowuje stan skupienia wody do wskazań • podaje, z czego mogą byćPlik przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych cieczy i gazów.pdf na koncie użytkownika charlesip • Data dodania: 23 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.przykłady wykorzystania właściwości ciał stałych w życiu codziennym (C) wyjaśnia, na czym polega zjawisko rozszerzalności cieplnej (B); podaje przykłady występowania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych i cieczy (C) oraz gazów (D) klasyfikuje ciała stałe ze względu na właściwości (B); wyjaśnia, na czym polega .- wskazuje związek między budową, a niektórymi właściwościami ciał stałych, cieczy i gazów - wskazuje przykłady praktycznego zastosowania wiedzy nt. rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów - uzasadnia, dlaczego substancje dzielimy na proste i złożone - porównuje właściwości kilku metali - uzasadnia, że .przykłady wykorzystania właściwości ciał stałych w życiu codziennym (C) wyjaśnia, na czym polega zjawisko rozszerzalności cieplnej (B); podaje przykłady występowania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych i cieczy (C) oraz gazów (D) klasyfikuje ciała stałe ze względu na właściwości (B); wyjaśnia, na czym polega .dwa przykłady informacji uzyskanych dzięki wybranym zmysłom (A); wyjaśnia, czym jest obserwacja (B) omawia na przykładach , rolę poszczególnych zmysłów w poznawaniu świata (B); wymienia źródła informacji o przyrodzie (A); omawia najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia obserwacji i wykonywania doświadczeń (B)cieplnej (B); podaje przykłady występowania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych i cieczy (C) oraz gazów (D) jej - wymienia czynniki wpływające na szybkość parowania (A); formułuje wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń (D); przyporządkowuje stan skupienia wody do wskazań termometru (C)podaje dwa przykłady informacji uzyskanych dzięki wybranym zmysłom; wyjaśnia, czym jest obserwacja omawia na przykładachrolę poznawaniu świata, zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia obserwacji i wykonywania doświadczeń ; wymienia źródła informacji o przyrodzie porównuje liczbęi rodzaj pomocą poszczególnych zmysłów ; Wtedy właśnie otrzymamy relację ( 6.27 )..

Cel główny: uczeń bada wpływ temperatury na rozmiary ciał stałych, cieczy i gazów .


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt