Plan wydarzeń z antygony

Pobierz

Postawa Antygony.. Król dowiaduje się o złamaniu rozkazu.. 4.Chór starców poznaje wolę władcy.. Bunt Hajmona przeciw woli ojca.. Pożegnanie bohaterów ze światem.. Pieœñ stoj¹ca chóru - pochwa³a rodzaju ludzkiego.. Wieść o próbie pogrzebania zwłok Polinika.. Zauważenie przez strażnika pochowanego zdrajcę.. 13.Ogłoszenie kary śmierci dla Antygony.. Antygona kończy życie.. 8.Kreon odrzuca względy rodzinne.. 2.Rozmowa Antygony z Ismeną.. Antygona winowajczynią - powtórna próba pochówku.. Decyzja króla Kreona.. Antygona mimo sprzeciwu Ismeny podejmuje decyzję o pogrzebaniu zwłok brata.Plan wydarzeń Antygony : 1.Zakaz grzebania ciała Polinika wydany przez Kreona.. 5.Rozmowa kreona z synem Hajmonem 6.smutek i zal Antygony z powodu cierpienia i zlego losu 7. przybycie ślepego wrożbity Terezjasza ,informacja o koniecznosci uwodzenia Antygony i godnego pochowania zwłok Polinika 8. samobójstwo Antygony i hajmonakubator777.. Przyprowadzenie Antygony pod oblicze króla Kreona.. Autorem ,,Antygony" jest jeden z trojki najwybitniejszych przedstawicieli teatru greckiego - Sofokles.Plan wydarzeń w "Antygonie" Bohaterowie i wydarzenia 1.. Ismena próbuje ratować siostrę.. 3.Losy Edypa i jego rodziny.. Spotkanie Antygony z Ismeną - odmowa udziału w "zakazanym" pogrzebie brata.. 3.Losy Edypa i jego rodziny.. Rozmowa Antygony z Ismeną.. Ubolewanie Aimona nad losem narzeczonej..

Plan wydarzeń "Antygony".

6.Pojmanie.. poleca 83 %- eksodos (pieśń chóru zstępującego z orchestry) Została zachowana zasada trzech jedności: Jedność czasu - akcja wydarzeń rozgrywa się w przeciągu jednej doby.. 7.Antygona wierna prawom boskim.. Spędzanie wakacji w Olszynach 2. Jedność akcji - akcja jest jednowątkowa, ukazuje spór Kreona i Antygony.Plan wydarzeń.. Decyzja Antygony.. "Antygona" Sofoklesa [plan wydarzeń] Zakaz Kreona.. Rozmowa sióstr o problemie związanym z zakazem pochówku brata.. Tejrezjasz u Kreona - ostrzeżenie.. Publiczne obwieszczenie króla o Poliniku.. 6.Antygona winowajczynią .Plan wydarzeń "Antygony" 1.. 5.Wieść o próbie pogrzebania zwłok Polinika.. Antygona dowiaduje się o rozkazie króla zabraniającym pogrzebania ciała jej brata.. Poglądy Kreona na władzę.Antygona - plan wydarzeń.. Ismena nie chce brać udziału w "zbrodni".. Wystąpienie Antygony przed Kreonem.. Śmierć Eurydyki.. Skazanie Antygony na śmierć głodową.. Wieść o próbie pogrzebania zwłok Polinika.. Rozmowa Antygony z Ismeną.. Wiadomość o czynie Antygony - próba powtórnego pochówku.. 6.Pojmanie Antygony.. 6.Antygona winowajczynią .Plan wydarzeń.. 2.Decyzja Antygony pogrzebaniu zwłok brata.. Decyzja Antygony.. Wizyta chłopaka u doktora 6.. Bunt Hajmona przeciw woli ojca.. 4.Plan wydarzeń Antygony : 1.Zakaz grzebania ciała Polinika wydany przez Kreona.. Rozmowa Aimona z ojcem..

5.Plan wydarzeń Antygony.

Losy Edypa i jego rodziny.. Antygona przed obliczem władcy - zarzuty Kreona.. 3.Sofokles - Antygona - plan wydarzeń - najlepsze i najdokładniejsze opracowanie lektury.. Odrzucenie pomocy 5.. Antygona informuje Ismenę o zakazie Kreona dotyczącym grzebania ciała Polinejkesa.. Samobójcza śmierć Hajmona.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Kreon zmienia decyzję.. Plan wydarzeń "Antygony".. Rozmowa Antygony z Ismen¹ o rozkazach Kreona.. Ismena próbuje ratować siostrę.. 12.Kreon oburzony postawą syna.. 2.Decyzja Antygony pogrzebaniu zwłok brata.. Poinformowanie tebańczyków przez Kreona o zakazie grzebania ciała Polinejkesa.. 5.Kreon dowiaduje się o złamaniu jego rozkazu.. Rozpacz Kreona.Plan wydarzeń Antygony : 1.Zakaz grzebania ciała Polinika wydany przez Kreona.. 4.Poglądy Kreona na władzę.. Epeisodion I Kreon mówi o swoim zarządzeniu, aby zwłoki Polinejkesa pozostawić bez pogrzebu oraz o karze śmierci dla każdego, kto się temu sprzeciwi.. 3.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Wiadomość o złamaniu rozkazu króla.. 4.Poglądy Kreona na władzę.. Jedność miejsca - wszystkie prezentowane sceny rozgrywają się przed pałacem króla Teb..

Plan wydarzeń.. ?

Dialog Kreona z Chórem tebańskich Starców - ideologia władzy i egzekwowania prawa.. Chór starców poznaje wolę władcy.. Ismena próbuje ratować siostrę.. Strażnik oznajmia Kreonowi, że ktoś pochował ciało, Kreon wpada we wściekłość i grozi strażnikowi śmiercią.. 5.Kreon dowiaduje się o złamaniu jego rozkazu.. Antygona winowajczynią - powtórna próba pochówku.. Ponowne spotkanie z czwórką przyjaciół 8.Przydatność 75% Plan wydarzeń "Antygony".. Poinformowanie Kreona o złamaniu .Przydatność 85% Plan wydarzeń lektury "Ten Obcy".. Antygona chowa ciało zmarłego brata.. 10.Rozpacz Haimona 11.Rozmowa Kreona z synem.. Pożegnanie bohaterów .Antygona - plan wydarzeń.. Spotkanie Antygony z Ismeną - odmowa udziału w "zakazanym" pogrzebie brata.. 9.,, Antygona" to jeden z najwspanialszych dramatów antycznych.. Decyzja Antygony pogrzebaniu zwłok brata.. Samobójstwo Antygony i Hajmona.Antygona zwierza się Ismenie z zamiaru pochowania zwłok ich brata, Polinika.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Streszczenie "Antygona" Sofoklesa rozpoczyna się od rozmowy sióstr, Antygony i Ismeny, o decyzji Kreona.Stwierdził on bowiem, że jeden z ich braci, Polinejkes, nie zostanie pochowany za to, że uznany został przez władcę za zdrajcę ojczyzny, gdyż wystąpił przeciwko własnemu bratu, Eteoklesowi, który zasiadał na tronie.Rozpoczął tym samym wojnę domową.Antygona - Plan wydarzeń..

14.Uznanie tylko ...Plan wydarzeń.

Bunt Hajmona przeciw woli ojca.. 2.Decyzja Antygony pogrzebaniu zwłok brata.. Nagle pojawia się strażnik z wiadomością, że ktoś pochował Polinejkesa.Plan wydarzeń ,,Antygony".. Rozmowa Antygony z Ismeną.. Skazanie Antygony na śmierć.. Przybycie stra¿nika z wieœci¹ o pochówku Polinejkesa.. Parodos Chór Starców śpiewa pieśń sławiącą niedawne zwycięstwo.. 0 ocen | na tak 0%.. Postanawia mimo wszystko pochować Polinejkosa.. Powstały ok. 440 r. p.n.e utwór, do dziś zachwyca swoją mistrzowską formą i uniwersalnym przesłaniem.. Pojmana Antygona przyznaje siê z dum¹ do swego czynu .Plan wydarzeń Antygony?. 0 0 Odpowiedz.. Pojawienie się obcego na wyspie 3.. Podobne pytania.. Jak się okazuje, zarówno on, jak i drugi brat kobiet, Eteokles, polegli w walce przeciwko sobie samym.. Rozmowa Hajmona z ojcem.. Strażnik przychodzi z wieścią do Kreona.Antygona winowajczynią - powtórna próba pochówku.. Próby ratowania siostry przez Ismenę.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: ANTYGONA - plan wydarzeń (pilne!). Antygona rozmawia z Ismeną, która decyduje się nie pomagać siostrze w pochowaniu Polinejkesa.. *Antygona i jej zamiar grzebania brata *Próba pochówku Polinejkesa *Antygona przed obliczem Kreona *Ostrzeżenie Hajmona o niezadowoleniu ludu wobec wyroku na Antygonie * Rozterki Antygony przed wyrokiem * Spóźniona zmiana decyzji króla * Samobójstwo Hajmona * Porażka Kreona i jego decyzji .. Proroctwo Tyrezjasza.. Wieść o pogrzebaniu Polinejkesa.. Skazanie Antygony na śmierć głodową.PLAN WYDARZEŃ 1.Zakaz Kreona.. Przyporządkuj wydarzenia w planie ramowym.. 3.Decyzja Antygony.. 3.Losy Edypa i jego rodziny.. 9.Poświęcenie siostry Ismeny.. 5.Wieść o próbie pogrzebania zwłok Polinika.. Przedstawienie przez chór okolicznoœci bratobójczej walki.. Wyrok śmierci na Antygonę.. Dialog Kreona z Chórem tebańskich Starców - ideologia władzy i egzekwowania prawa.. Rozmowa Uli z nieznajomym 4.. Plan wydarzeń ,,Ten Obcy'' (Irena Jurgielewiczowa): 1.. Plan Wydarzeń "Antygona" Sofoklesa.. Przedstawienie chórowi starców woli władcy.. PLAN WYDARZEŃ 1.Zakaz Kreona.. Aresztowanie Antygony przez strażników.. Skazanie Antygony na śmierć głodową.. 2.Rozmowa Antygony z Ismeną.. Nakazuje znaleźć winnego.. Publiczne ogłoszenie rozkazu przez Kreona.. Złamanie prawa przez Antygonę.. Antygona zdradza swój plan pochowania brata Ismenie.. Rozmowa Antygony z Ismeną.. Wieść o próbie pogrzebania zwłok Polinika.. Ucieczka Zenka 7.. Rozmowa Antygony z Ismeną.. 3.Decyzja Antygony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt