Równanie dla soczewki rozpraszającej

Pobierz

Przypomnijmy oznaczenia: x - odległość przedmiotu od soczewki y - odległość obrazu od soczewki f - ogniskowa soczewki (czyli odległość ogniska od środka soczewki).. Wyznaczanie ogniskowych soczewek 4/4 Tabela 2.. (2)Aby obliczyć odległość przedmiotu od soczewki skupiającej skorzystamy z równania soczewki: 1 x + 1 y = 1 f. gdzie: x - odległość przedmiotu od środka soczewki, y - odległość obrazu od środka soczewki, f - ogniskowa soczewki.. Otrzymany obraz: rzeczywisty; odwrócony; równy, x = y .. Znajduje sie ono po tej samej stronie soczewki, z której biegły promienie.Przepis.. Soczewki rozpraszające.. W ten sposóbRównanie pozwala na obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej f2 pod warunkiem, że wytworzony układ optyczny ma właściwości soczewki skupiającej, tzn. f1 f2, czyli (D1 D2): u u f f f f f 1 1 2 Aby wyznaczyć f2należy uprzednio znać i zmierzyć f1.. 1/f1=19,25 Z=11,05 Przekształcając wzór otrzymujemy postać pozwalająca nam otrzymać ogniskowa soczewki wklęsłej : 1/f2 = Z -1/f1 1/f2 = 11,05-19,25= -8,2 f2= -8.2-1=-0,121 Na .Thin lens equation and problem solving - Katarzyna Kowalczyk z Centrum Fizyki Teoretycznej PANCC: NC-BY-SAWtedy równanie soczewki wyrazi się wzorem: Powyższe równanie soczewki obowiązuje wynika z modelu wprowadzonego dla soczewki idealnej.. Równanie soczewki wiąże ze sobą odległość przedmiotu od soczewkiaoraz odległość obrazu od soczewkibz jej ogniskowąf..

Rysowanie obrazu w soczewce rozpraszającej.

Rys. 4.8: Metoda Bessela wyznaczania .Równanie soczewki przedstawia się następująco: , gdzie n 2 to współczynnik załamania materiału z jakiego wykonano soczewkę, n 1 współczynnik załamania ośrodka w jakim znajduje się soczewka (dla powietrza uznaje się, że wynosi 1, w rzeczywistości tylko w próżni ten współczynnik będzie wynosił dokładnie 1), R 1 - promień pierwszej krzywizny, R 2 - promień drugiej krzywizny.Ustalmy więc, że w przypadku obrazu pozornego: oraz dla soczewki rozpraszającej: .. x - odległość przedmiotu od soczewki y - odległość obrazu przedmiotu od soczewki f - ogniskowa soczewki (odległość ogniska od środka soczewki) Wtedy równanie soczewki wyraża się wzorem:Wyprowadzimy go dla soczewki skupiającej, aczkolwiek będzie on również słuszny dla soczewki rozpraszającej.. Rzeczywiste soczewki też oczywiście mają ognisko i (z pewną dokładnością spełniają to równanie).. Podstawowe "równanie soczewki" 1 f = n 2 n 1 −1 1 R 1 + 1 R 2 = 1 x + 1 y (1) Zdolność skupiającaukładu cienkich soczewek o zdolnościach skupiających D 1 i D 2 D = D 1 +D 2 lub 1 f = 1 f 1 + 1 f 2..

Wyznaczenie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej.

4. x = fWyprowadzenie równania soczewki dla soczewek skupiających i rozpraszających.. Każda soczewka ma ustaloną odległość ogniskową ogniskową w danym ośrodku.. f - ogniskowa soczewki x - odległość przedmiotu od soczewki y - odległość obrazu od soczewki.. Wartość ogniskowej f oraz odległość obrazu y podano w treści zadania.Ogniskową soczewki sferycznej o promieniach krzywizn równych oraz , wykonanej z materiału o współczynniku załamania można wyrazić za pomocą wzoru: 1 f = ( 1 R 1 + 1 R 2 ) ( n n 0 − 1 ) , {\displaystyle { rac {1}{f}}=\left({ rac {1}{R_{1}}}+{ rac {1}{R_{2}}} ight)\left({ rac {n}{n_{0}}}-1 ight),}Soczewka rozpraszająca.. Odległość ekranu od przedmiotu d [m] odległość obrazu od soczewki y 1 [m] odległość obrazu od soczewki y 2 [m] l = y 1-y 2 [m] Ogniskowa układu soczewek f u [m] Ogniskowa soczewki rozpraszającej f 2 [m] Układ soczewek Nr 1 + Nr 2 1.. Następnie oddalamy ekran przesuwając go o pewną odległość d wzdłuż biegu promieni (osi .Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej w oparciu o równanie soczewki..

Równanie soczewki, metoda Bessela, wady soczewek.

Jak wyznaczyć zatem położenie obrazu z wykorzystaniem równania soczewki?. Pomiary dla układu soczewek nr 1 + nr 2. lp.. Dlatego też rysujemy, po drugiej stronie soczewki załamanie się odcinka, tak aby jego przedłużenie przechodziło .Odległością przedmiotu i obrazu od soczewki spełnia zależność zwaną równaniem soczewki.. Otrzymany obraz: rzeczywisty; odwrócony; powiększony, y > x .. W wielu sytuacjach używa się soczewek wklęsłych, które w powietrzu rozpraszają światło.Soczewki rozpraszające.. Soczewki nie muszą też wypukłe.. Obrazy powstające w soczewkach rozpraszających są zawsze proste, pomniejszone i pozorne - niezależnie od położenia przedmiotu względem soczewki.. W tym celu napiszemy najpierw dwa równania - jedno wynika z podobieństwa trójkątów A B O i O B ´ A ´ .. Można jednak postąpić w inny sposób.Odległość przedmiotu i obrazu od soczewki spełniają zależność zwaną równaniem soczewki.. Jak wygląda soczewka rozpraszająca?. Jest wklęsła z obu stron lub płaska z jednej i wklęsła z drugiej.Rysunek 53-1: Przykład konstrukcji obrazów dla soczewek cienkich: a) soczewki skupiającej, b) soczewki rozpraszającej.. Warto jednak wiedzieć, że rzeczywiste soczewki mogą wykazywać dodatkowe efekty, które nie .D1.. 1 a + 1. b = 1. f. (4.8) Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie wad soczewek (O2) 207. l d b 1 b 2..

Wyznaczenie promieni krzywizny soczewki wypukłej.

Rysujemy odcinek równoległy do osi głównej, łączący punkt, którego tworzymy obraz (a), oraz powierzchnię soczewki.. Otrzymany obraz: rzeczywisty; odwrócony; pomniejszony .. Promień załamuje się zgodnie z prawem załamania.. Obserwacja dyfrakcji światła .. Odczytać wielokrotnie położenie soczewki, dla którego obserwuje się ostry powiększony obraz.. W tym celu ustalić i zmierzyć odległość pomiędzy przedmio-tem a ekranem.. Wyznaczenie ogniskowej cienkiej soczewki rozpraszającej (za pomocą wcześniej wyznaczonej ogniskowej układu soczewek).. Kąty padania, odbicia, załamania Linki .. Wielkością szukaną w zadaniu jest odległość y.Soczewka rozpraszająca to soczewka, która rozprasza padające na nią światło.. 1 f = 1 x + 1 y , {\displaystyle { rac {1} {f}}= { rac {1} {x}}+ { rac {1} {y}},} gdzie: x {\displaystyle x} - odległość przedmiotu od soczewki,Soczewka i jej ognisko Soczewki rozpraszające Równanie soczewki.. W tym punkcie skupimy się na przedstawieniu konstrukcji i cech obrazu otrzymanego a pomocą soczewki rozpraszającej.. Aberracja chromatyczna Aberracja sferyczna Optyka falowa.. Stosunek wielkości obrazu do wielkości przedmiotu, tzw.Korzystając z tych informacji możemy zapisać równanie soczewki w następującej formie: 1 x + 1 y = - 1 f. gdzie: x - odległość przedmiotu od środka soczewki, y - odległość obrazu od środka soczewki, f - ogniskowa soczewki.. Aby wyznaczyć ogniskową soczewki rozpraszającej potrzebny jest obraz rzeczywisty świecącego przedmiotu na ekranie, na przykład obraz włókna żarówki wytworzony na kartce papieru przy użyciu lupy lub innej soczewki skupiającej.. METODY POMIAROWE: Dla cienkich soczewek stosuje się przybliżony wzór, zwany wzorem soczewkowym: x y f 1 1 1 gdzie (jak to widać na rysunku obok): x- odległość przedmiotu P od soczewki S y- odległość obrazu O na ekranie od soczewki S f- ogniskowa soczewkiOgniskowe soczewek 1 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK Cel ćwiczenia: 1.. Przekształćmy ostatni wzór wyznaczając z niego :Aug 19, 20212.. Dec 4, 2021Równanie soczewki ( zwierciadła) - równanie określające zależność pomiędzy odległością przedmiotu od soczewki a odległością jego obrazu otrzymanego w tej soczewce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt